<     4/10    >
Hajung and Haeun, digital c-print, 2006